Bina Dönüşümü ve Kentsel Dönüşüm Nedir? 

Ekonomik ömrünü tamamlamış, başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı dayanıklı olmayan binaların yıkılarak yerlerine günümüzün gelişen inşaat malzemeleri ve teknolojisiyle inşa edilmiş, güvenli ve modern binaların yapılmasıdır.


Bina Dönüşümü ve Kentsel Dönüşümün Amacı Nedir? 

Bina ve kentsel dönüşümün amamacı çağın getirdiği yeni yapım tekniklerinin uygulandığı, son teknolojiyle geliştirilen yapı ürünlerinin kullanıldığı, modern, güvenli, enerjiyi verimli kullanan binalar inşa etmektir.

  • Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesiyle can ve mal kayıplarını önlemek.
  • Hayat kalitesini arttırmak.
  • Çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmak.
  • Enerjiyi verimli kullanan binalar yapmak.

amaçlanmaktadır. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere kentsel ve bina dönüşümü kapsamında 7 milyon mevcut konutun yıkılıp yeniden yapılması ve söz konusu dönüşümün 20 yılda tamamlanacağı öngörülmektedir. İnşaat maliyetinin 100 milyar USD ile 400 milyar USD arasında olacağı tahmin edilen süreçte 35 milyon adet pencere talebinin olması beklenmektedir.


12 Maddede Bina Dönüşümü ve Kentsel Dönüşüm 

Evinizi, binanızı, sitenizi inisiyatifinizle kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme süreci, aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir. 

1) Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binaya ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir. (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız)   

2) Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müdürlüğünden alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı kuruluşlara başvuru yapılır. (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız)   

3) Bakanlık lisanslı kuruluşlarının binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır. 

4) Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık lisanslı kuruluşları tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç 7 gün içinde bir üst yazı ile sunulur. (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız) 

5) Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar (Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir). 

6) İlgili Tapu Müdürlüğü’nden tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız bulunmaktadır). Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararı alınır). 

7) Bina Ortak Karar Protokolü, bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur.  (2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınamaz ise binanız Bakanlık tarafından yıkılacaktır). (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız) 

8) Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için  müteahhit şirket bulunur. Tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. 

9) Binanın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara
Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen Kira ya da Yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda 2 kredi kullanılamaz). 

10) Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay ve  aylık 600 TL ile sınırlıdır). 

11) Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit - inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır (Yeni binanın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullanıldıysa bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir). 

12) Yapımı tamamlanan bina için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKÂNLI TAPU alınır.Top